FJ-700

  • Pump station FJ-700, water cooling with Mechanical pump and Vacuum guages

    Pumpestasjon FJ-700, vannkjøling med mekanisk pumpe og vakuummålinger

    FJ-700 Pump Station er et rengjøringsutstyr for å oppnå høyt vakuum.
    Slikt utstyr er et vakuumoppnåelsessystem som tar i bruk prinsippet om vakuum, og består av mekanisk pumpe og molekylær pumpe. Den kjennetegnes av hurtigstart, høyt vakuum, få oljeforurensning, enkel betjening og etc og mye brukt innen overflateanalyse, akseleratorteknologi, plasmateknologi, produksjon av elektrisk vakuum og andre vakuumområder. Utstyret er spesielt sammensatt av ikke-standard ramme, mekanisk pumpe og rørledninger, elektriske kontrollsystemer, vannkjøling beskyttelse kontroll og etc.