FJ-620

  • Pump station FJ-620  with RV-6 and ZDF-11B5

    Pumpestasjon FJ-620 med RV-6 og ZDF-11B5

    FJ-620 standard pumpestasjon er et rengjøringsutstyr for å oppnå høyt vakuum.
    Slikt utstyr er et vakuumoppnåelsessystem som tar i bruk prinsippet om vakuum, og består av mekanisk pumpe og molekylær pumpe. Den kjennetegnes av hurtigstart, høyt vakuum, få oljeforurensning, enkel betjening og etc og mye brukt innen overflateanalyse, akseleratorteknologi, plasmateknologi, produksjon av elektrisk vakuum og andre vakuumområder. Utstyret er spesielt sammensatt av ikke-standard ramme, mekanisk pumpe og rørledninger, elektriske kontrollsystemer, vannkjøling beskyttelse kontroll og etc.